Polityka prywatności

Polityka prywatności

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Przetwarzanie danych osobowych

3. Pliki cookies oraz adresy IP

4. Ochrona danych osobowych

5. Prawa przysługujące Użytkownikom

1. Wprowadzenie

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników podczas korzystania z serwisu jest KS Basket 25 Bydgoszcz Ekstraklasa Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszcz (85-023), przy ul. Toruńska 59, NIP: 953-277-75-09, REGON: 386509173, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847327, telefon kontaktowy: +48 52 525 22 66, adres email: ksbasket25@ksbasket25.pl (w dalszej części określana jako „my” lub „KS Basket 25”).

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”).

Przetwarzamy powierzone dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez serwis KS Basket 25. Podanie danych osobowych jest nam niezbędne aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, a po jej wycofaniu w terminach pozwalających nam na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług oraz niezbędnych do wywiązania się z obowiązków rachunkowych i podatkowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Rejestracja w KS Basket 25

Rejestracja w KS Basket 25 wymaga podania informacji identyfikujących takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło. Po zalogowaniu się w KS Basket 25 możesz uzupełnić swoje dane np. o adresy lub numer rachunku bankowego. W przypadku rejestracji w KS Basket 25 za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty takie jak np. Facebook i Google, KS Basket 25 pozyskuje dane w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

Zawieranie transakcje kupna i sprzedaży biletów za pośrednictwem KS Basket 25

W ramach platformy KS Basket 25 przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług pośrednictwa w zakupie i sprzedaży biletów. Do przetwarzanych danych należą imię, nazwisko, e-mail numer telefonu, dane adresowe, jeżeli są wymagane na potrzeby dostawy. Jeżeli kupujesz bilety za naszym pośrednictwem przetwarzamy informacje o Twoich płatnościach oraz historię zamówień.

W przypadku, gdy wymaga tego realizacja usługi Twoje dane mogą być udostępnione:

 • pośrednikowi w realizacji płatności, firmie PayU.
 • drugiej stronie transakcji, jeżeli wymagane to jest na potrzeby dostawy biletów lub z innego powodu niezbędnego w procesie realizacji usługi
 • podmiotowi zewnętrznemu realizującemu dostawę (np. firmie kurierskiej).

Obsługa Użytkownika

Zebrane dane osobowe mogą być używane przez pracowników KS Basket 25 na potrzeby procesów obsługi Użytkownika. W tych procesach wykorzystywane są dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz informacje, które przekazujesz nam korzystając z usług KS Basket 25, czyli podczas wystawiania biletów na sprzedaż oraz w trakcie składania zamówień.

Marketing bezpośredni

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od KS Basket 25 będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak e-mail i historia otwieralności e-maili w celach marketingowych. Treść wysyłanych informacji handlowych może być dostosowana do Twoich preferencji na podstawie wcześniej przeglądanych imprez lub złożonych zamówień. Zawsze można wypisać się z naszej listy klikając w link rezygnacyjny znajdujący się w każdym e-mailu lub kontaktując się z nami pod adresem ksbasket25@ksbasket25.pl. Zapisując adres e-mail do naszej listy oświadczasz, że jesteś jego właścicielem.

3. Pliki cookies oraz adresy IP

W KS Basket 25 stosujemy pliki cookies między innymi w celach:

 • Zapewnienia podstawowych funkcjonalności Serwisu takich jak korzystanie z formularzy zakupu i sprzedaży biletów.
 • Zapisywania wybranego języka i innych ustawień indywidualnych.
 • Zapamiętania, że zalogowałeś się do KS Basket 25 z danego urządzenia.
 • Rozliczania się z partnerami programu afliacyjnego.
 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA).
 • Dopasowania treści wyświetlanych na stronach Serwisu, np. wyświetlania imprez, które wcześniej przeglądałeś lub imprez którymi możesz być zainteresowany.

Używamy również zewnętrznych plików cookies umieszczanych przez zewnętrzne podmioty, których komponenty zostały przez nas wywołane. Do tych najważniejszych, których technologie wykorzystywane są przez nas najczęściej należą:

 • Google – usługi wykorzystywane przez nas do analizy statystycznej, oraz usługa pozwalająca nam monitorować sposób korzystania z Serwisu (Google Analytics), jak również do marketingu naszych usług (Google Adwords).
 • Facebook – platforma społecznościowa pozwalająca nam docierać do Ciebie w celu umożliwiania dzielenia się oraz zaangażowania. Facebook może wykorzystywać Twoje dane do swoich własnych celów, w tym do profilowania i kierowania do Ciebie przekazu za pomocą reklam.
 • WordPress – usługa pozwalająca na komentowania na naszych stronach.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki coo­kies do urządzenia użytkownika. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W KS Basket 25 wykorzystujemy adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

4. Ochrona danych osobowych

W KS Basket 25 przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Stosowanym przez nas na wszystkich stronach serwisu protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

Przetwarzamy powierzone dane w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez serwis KS Basket 25. Sprawujemy stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług serwisu KS Basket 25.

5. Prawa przysługujące Użytkownikom

Masz prawo dostępu do powierzonych nam Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. Aby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt z nami pod adresem ksbasket25@ksbasket25.pl. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione. Możemy jednak odmówić żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli do dalszego ich przetwarzania obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni, w tym także na profilowanie, oraz do wycofania takiej zgody. Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego należy wykonać instrukcje zawarte w stopce każdej takiej wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami pod adresem ksbasket25@ksbasket25.pl.

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).